Банер

Головне меню


Мельничук Людмила Михайлівна – доцент кафедри, к.е.н.

Доцент кафедри ВЕТЕСК, к.е.н.

Веб-сторінка: melnychuklm.vk.vntu.edu.ua

У 2001 році закінчила Вінницький державний технічний університет за спеціальністю "Менеджмент організацій".
З 2001 р. по 2010 р. працювала на посаді асистента кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту. За цей час підготувала та поставила лекційні курси з дисциплін: "Енергетичний менеджмент", "Маркетинг енергії". Видано 2 навчальних посібники: "Маркетинг енергії", "Розрахунок собівартості електроенергії на промисловому підприємстві", 1 методичні вказівки. Поставлено дистанційний курс "Економіка і організація виробництва".
Науковий напрямок досліджень – стимулювання енергозбереження. За даним напрямком опубліковано 25 наукових праць, в тому числі монографія "Стимулювання зменшення втрат в електричних мережах".
У 2012 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: "Механізми зниження енерговитрат енергопостачальних та агропереробних підприємств" за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Викладає дисципліни: "Економіка підприємства", "Маркетинг енергії", "Організація виробництва та основи менеджменту", "Маркетингові дослідження та ціноутворення в енергетиці".

 
Joomla template by ByJoomla.com