Банер

Головне меню


Богачук Володимир Васильович - доцент кафедри, к.т.н., доц.

Доцент кафедри ВЕТЕСК, к.т.н., доц.

Веб-сторінка: bogachuk.vk.vntu.edu.ua

У 1983 р. закінчив Вінницький політехнічний технікум за спеціальністю «Експлуатація автоматичних пристроїв у харчовій промисловості». Після закінчення технікуму працював електриком та слюсарем з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики на підприємстві.
З 1983 по 1985 рр. – служба в Радянській Армії в Середньоазійському військовому окрузі.
У 1991 р. закінчив Вінницький політехнічний інститут. Отримав диплом за спеціальністю «Електричні станції» та кваліфікацію інженера-електрика. Після закінчення за розподіленням МОН як молодий спеціаліст працював в інституті на посадах інженера, завідувача лабораторіями, асистента, старшого викладача. Протягом восьми років виконував обов’язки заступника декана з виховної роботи.
Після закінчення аспірантури у 2007 р. під науковим керівництвом д.т.н., професора Мокіна Б.І. захистив дисертацію на тему «Методи та засоби вимірювального контролю вологості порошкоподібних матеріалів в інфрачервоній області» в спецраді Д05.052.02 та здобув учений ступінь кандидата технічних наук.
З 2007 р. працював доцентом кафедри ЕМСАПТ та виконував обов’язки заступника директора інституту з виховної роботи.
З 2010 р. – доцент кафедри ВЕТЕСК та начальник науково-дослідної частини університету.
Опублікував більше 20 наукових праць у фахових виданнях, внесених у перелік ВАК України, а також 3 навчальні посібники, монографію та патент на винахід.
Науковий напрямок досліджень – методи та засоби визначення складу речовин.
Викладає дисципліни: «Автоматизація технологічних процесі, устаткувань та комплексів», «Елементи ЕП та систем автоматики», «Електричне обладнання автомобілів та тракторів», «Технічна діагностика та випробування електрообладнання автомобілів», «Електротехніка», «Основи ринкової економіки», «Основи науково-дослідної роботи».

 
Joomla template by ByJoomla.com