Банер

Головне меню


Головна сторінка Склад кафедри Мокін Олександр Борисович - завідувач кафедри, д.т.н., проф., IEEE Member
Мокін Олександр Борисович - завідувач кафедри, д.т.н., проф., IEEE Member

Мокін О.Б.

Завідувач кафедри ВЕТЕСК, доктор технічних наук, професор, IEEE Member

Веб-сторінка: obmokin.vk.vntu.edu.ua

1998 році закінчив вінницьку фізико-математичну гімназію №17.

У 2003 році - Вінницький національний технічний університет, отримав диплом магістра електромеханіки.

Педагогічну діяльність розпочав у 2004 році, паралельно працюючи за науковими тематиками. З 2007 року працював на посаді доцента кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті.

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Ідентифікація параметрів моделей та оптимізація режимів системи електропривода трамвая з тяговими електродвигунами постійного струму» у спеціалізованій вченій раді НТУУ «КПІ» за спеціальністю 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи». У кінці 2008 року присвоєно вчене звання доцента по кафедрі електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті ВНТУ.

У 2012 році після закінчення докторантури захистив докторську дисертацію на тему «Проблема ідентифікації моделей оптимального руху нелінійних розподілених динамічних систем класу багатомасових електричних транспортних засобів та методологія її вирішення» за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи». У 2014 році присвоєно вчене звання професора по кафедрі відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів ВНТУ.

Наукові напрямки досліджень: оптимізація електричних систем і комплексів транспортних засобів, альтернативні джерела енергії, енергозбереження.

Має більше 100 наукових та навчально-методичних праць, з яких 3 монографії та 5 навчальних посібників, два з яких мають гриф Міністерства освіти і науки України.

Викладає  дисципліни «Теорія автоматичного керування», «Математичні методи ідентифікації та оптимізації електромеханічних процесів», «Оптимізація електромеханічних систем», «Оптимізація електричних систем транспортних засобів», .

З березня 2010 року - завідувач кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів.

 
Joomla template by ByJoomla.com