Банер

Головне меню


Головченко Олексій Михайлович - доцент кафедри, к.т.н., доц.

Доцент кафедри ВЕТЕСК, к.т.н., доц.

Веб-сторінка: golovchenko.vk.vntu.edu.ua

К. т. н., доцент кафедри відновлювальної енергетики та транспортних енергетичних систем і комплексів (ВЕТЕСК).

По закінченню в 1967 році енергомашинобудівного факультету Харківського політехнічного інституту за спеціальністю турбінобудування був направлений на роботу в Інститут проблем машинобудування  АН УРСР. Працював у відділі теплових двигунів під керівництвом головного конструктора Харківського заводу «Турбоатом» акдеміка АН УРСР  Шубенко-Шубіна Л. О.

В 1979 році захистив кандидатську дисертицію з досліджень атомних енергоустановок у Сибірському енергетичному інституті  АН СРСР.

З вересня 1980 р. почав працювати на кафедрі енергетики ВПІ.

З 2012 р. – доцент кафедри ВЕТЕСК ВНТУ.

Викладав і викладає дисципліни «Енергетичні установки», «Експлуатація енергетичних установок», «Tеплотехніка», «Котельні установки»,  «Теплові двигуни та нагнітачі», «Механічне обладнання електричних станцій», «Основи атомної енергетики», «Вступ до фаху», «Джерела енергії», «Забезпечення енергоощадності будівель та споруд», «Нетрадиційні джерела енергії», «Теплотехнологічні процеси та установки», «Енергозбереження в промисловості», «Теплотехнічні вимірювання та прилади», «Метрологія», «Системні методи проектування атомних енергетичних установок», «Автоматизовані системи проектування теплоенергетичних установок», «Математичні методи і моделі в розрахунках на ЕОМ», «Алгоритмізація оптимізаційних задач енергетики».

Був керівником 14 наукових госпдоговірних тем з Центральним котлотурбінним інститутом, Інститутом атомного машинобудування, Ладижинською ТЕС, Хмельницькою АЕС. Головним результатом цих тем є САПР теплообмінників та ком’ютерні тренажери з експлуатації промислових котелень та ТЕС.

Автор та співавтор близько 100 наукових праць та двох навчальних посібників.

Основний напрямок наукових досліджень – математичне моделювання в задачах проектування та експлуатації енергетичних установок.

 

 
Joomla template by ByJoomla.com