Банер

Головне меню


Нанака Олена Миколаївна – доцент кафедри, к.т.н.

Доцент кафедри ВЕТЕСК, к.т.н.

Веб-сторінка: nanaka.vk.vntu.edu.ua

Після закінчення ВНТУ та отримання диплому магістра-електротехніки, працювала асистентом кафедри ЕСЕЕМ.
У 2010 році закінчила аспірантуру ВНТУ за спеціальністю 05.14.02 – «Електричні станції, мережі і системи». Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Формування умов оптимальності компенсації реактивної потужності в електричних мережах споживачів і енергопостачальних компаній».
Є автором 30 наукових робіт (в т.ч. патент на корисну модель) та учасником 8 міжнародних науково-технічних конференцій.
З 2011 року працює старшим викладачем кафедри ВЕТЕСК.
Викладає дисципліни: «Електротехніка», «Електротехніка в будівництві», «Системи електропостачання електрорухомого складу», «Електричні апарати», «Управління проектами енерговикористання».

 
Joomla template by ByJoomla.com