Банер

Головне меню


Наукова робота кафедри ВЕТЕСК

На кафедрі ведеться підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру в рамках наукової школи заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Національної академії педагогічних наук України, доктора технічних наук, професора Мокіна Бориса Івановича. Науковці кафедри мають значних досвід у дослідженні електротранспортних та вітроенергетичних систем. Основною перевагою наукових досліджень транспортних електричних систем є комплексний підхід: моделювання, оптимізація, діагностування (в тому числі тепловізійне). Сучасні вітроенергетичні установки, які створюються та патентуються винахідниками кафедри, отримали схвальні відгуки провідних фахівців України у галузі вітроенергетики та давно стали «візитною карткою» навчального корпусу №4 ВНТУ, в якому розташований Факультет електроенергетики та електромеханіки.

Основні наукові напрями розвитку
Серед основних напрямів розвитку кафедри ВЕТЕСК слід відзначити такі:
1. Моделювання та оптимізація руху електричних транспортних засобів (акад. НАПНУ, д.т.н., проф. Мокін Б. І.; д.т.н., доц. Мокін О. Б.).
2. Модульні вітроенергетичні установки (акад. НАПНУ, д.т.н., проф. Мокін Б. І.; д.т.н., доц. Мокін О. Б.; інж. 1-ї кат. Горенюк В.В.; к.т.н. Жуков О. А.).
3. Рекуперація енергії руху транспортних засобів (акад. НАПНУ, д.т.н., проф. Мокін Б. І.; д.т.н., доц. Мокін О. Б.; к.т.н. Паянок О. А.).
4. Діагностування електроприводів електричних транспортних засобів (акад. НАПНУ, д.т.н., проф. Мокін Б. І.).
5. Тепловізійне діагностування та дослідження електроенергетичного обладнання (к.т.н., доц. Грабко В. В.).
6. Методи та засоби контролю технологічних параметрів (к.т.н., доц. Богачук В. В.)
7. Підвищення якості напруги на шинах тягових підстанцій електротранспорту міста (к.т.н. Паянок О. А.).
8. Компенсація реактивної потужності в електричних мережах (к.т.н. Нанака О. М.).
9. Стимулювання зменшення енерговитрат (Мельничук Л.М.).

Наукові зв’язки кафедри:
Кафедра підтримує зв’язки з багатьма провідними науковими та навчальними установами України, зокрема: Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут», Національним університетом «Львівська політехніка», Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут», Інститутом електродинаміки НАН України, Інститутом відновлювальної енергетики НАН України, Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Дніпродзержинським державним технічним університетом, Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського, Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

 
Joomla template by ByJoomla.com